Logg inn

Elex er tjenesten hvor forlag distribuerer elektroniske leseeksemplarer til bokhandel.

Elex er et pilotprosjekt hvor ca. 100 bokhandlere og innkjøpere deltar, og alle benytter Sony eReader PRS 505 for å lese nedlastede tekster.

Forlag som tidligere sendte fysiske leseeksemplarer eller pdf’er pr. mail til sine kunder kan nå benytte denne tjenesten i stedet. Forlag som ønsker å delta kan ta kontakt via e-post til post[at]bokhandlerforeningen.no.

Elex er en lukket tjeneste for bokbransjen og ikke til kommersielt bruk.